Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH. 01.02.2018
2. Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice. 26.01.2018
3. Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice. 15.01.2018
4. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2017 17.12.2017
5. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2015 - 2017 17.12.2017
6. Danh sách đề tài NCKH năm 2017 17.12.2017
7. Đề tài Khoa học & công nghệ các cấp 2015 - 2017 17.12.2017
8. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học. 31.10.2017
9. Thông báo v/v địa chỉ email nhận tin, bài viết đăng lên website trường Đại học Khoa học. 09.10.2017
10. Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH. 05.10.2017
11. Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Trường ĐHKH năm học 2017-2018 05.10.2017
12. Thông báo V/v cập nhật thông tin hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2017) 17.09.2017
13. Danh sách hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH K11 17.08.2017
14. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014 - 2016 17.12.2016
15. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2016 17.12.2016
16. Danh sách đề tài sinh viên NCKH năm 2016 12.12.2016