Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Úc. 20.03.2018
2. Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2017-2018. 16.03.2018
3. Thông báo V/v đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019. 16.03.2018
4. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng của Chính phủ Australia. 14.03.2018
5. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan. 14.03.2018
6. Thông báo V/v giới thiệu cuộc thi Falling Walls Lab Vietnam. 14.03.2018
7. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng Fulbright năm học 2019-2020. 14.03.2018
8. Thông báo V/v tham dự triển lãm giáo dục Đài Loan tại ĐH KHXH&NV 13.03.2018
9. Thông báo V/v tham gia Diễn đàn Thắp lửa và Kết nối Khởi nghiệp (lần thứ II - 2018). 12.03.2018
10. Thông báo V/v giới thiệu chương trình học bổng của Trường ĐH Bách Khoa Côn Minh. 09.03.2018
11. Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN. 25.01.2018
12. Quyết định ban hành Quy định công bố thông tin kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học. 25.01.2018
13. Thông báo V/v nhập liệu trực tuyến các công trình khoa học năm 2018. 25.01.2018
14. Thông báo V/v xin ý kiến cho bản quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường ĐHKH 23.01.2018
15. Thông báo V/v xây dựng kế hoạch HTQT năm 2018 của đơn vị. 15.12.2017
16. Quyết định v/v quy định chi hỗ trợ chức danh năm 2017 14.12.2017
17. Thông báo: Chương trình học bổng ERASMUS+ 2017 07.12.2017
18. Quyết định v/v phân công Trưởng nhóm nghiên cứu liên ngành. 06.12.2017
19. Quyết định ban hành Quy định Công tác Quản lý đoàn ra nước ngoài của Trường ĐHKH. 06.12.2017
20. Thông báo V/v tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài đợt 3 năm 2017 27.11.2017