Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Công văn V/v kế hoạch triển khai công tác TSĐH hệ chính quy năm 2018 17.04.2018
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. 12.04.2018
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. 12.04.2018
4. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. 12.04.2018
5. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. 12.04.2018
6. Công văn V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về chế độ kiêm giảng, thỉnh giảng trong Trường Đại học Khoa học. 12.04.2018
7. Công văn V/v thực hiện kế hoạch chấm KLTN cho sinh viên K12 hệ chính quy. 11.04.2018
8. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018. 05.04.2018
9. Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2015-2017. 22.03.2018
10. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018. 22.03.2018
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I hệ liên thông, VLVH năm học 2017-2018. 22.03.2018
12. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018. 20.03.2018
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018. 20.03.2018
14. Thông báo v/v thu nhận luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ, khóa học 4/2016-4/2018. 16.03.2018
15. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy 15.03.2018
16. Thông báo v/v công khai đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học - Cử nhân Toán - Tin 13.03.2018
17. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh 09.03.2018
18. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2017-2018. 07.03.2018
19. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018. 07.03.2018
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018 07.03.2018