Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2017. 18.01.2018
2. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. 18.01.2018
3. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017. 18.01.2018
4. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12 16.01.2018
5. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020. 02.01.2018
6. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020. 02.01.2018
7. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021. 02.01.2018
8. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020. 02.01.2018
9. Thông báo v/v mở các lớp học lại, học cải thiện 21.12.2017
10. Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho sinh viên K12. 15.12.2017
11. Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU. 14.12.2017
12. Quyết định v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi ngày 12/11/2017 06.12.2017
13. Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 06.12.2017
14. Thông báo lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi HK I năm học 2017-2018 khóa 12,13,14 23.11.2017
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 22.11.2017
16. Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learing kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN. 31.10.2017
17. Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo. 24.10.2017
18. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017. 24.10.2017
19. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017. 24.10.2017
20. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Cử nhân Luật. 17.10.2017