Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU. 14.12.2017
2. Quyết định v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi ngày 12/11/2017 06.12.2017
3. Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 06.12.2017
4. Thông báo lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi HK I năm học 2017-2018 khóa 12,13,14 23.11.2017
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 22.11.2017
6. Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learing kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN. 31.10.2017
7. Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo. 24.10.2017
8. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017. 24.10.2017
9. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017. 24.10.2017
10. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Cử nhân Luật. 17.10.2017
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo Văn bằng 2 ngành Cử nhân Luật. 17.10.2017
12. Quyết định Ban hành Quy định v/v tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp học phần bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKH-ĐHTN. 13.10.2017
13. Quyết định v/v thành lập Tổ công tác của Trường Đại học Khoa học để phối hợp thực hiện rút và kiểm tra bài thị của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 cùng T36 Bộ Công An. 13.10.2017
14. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. 09.10.2017
15. Thư mời lễ trao bằng thạc sĩ năm 2017 06.10.2017
16. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học 05.10.2017
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 09 năm 2017. 01.10.2017
18. Thông báo kết luận của HĐ xét học vụ HK II năm học 2016-2017. 01.10.2017
19. Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ. 01.10.2017
20. Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017 01.10.2017