Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII năm 2018. 24.04.2018
2. Quyết định v/v miễn lệ phí ký túc xá cho sinh viên Lò Văn Thiếu. 22.03.2018
3. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm Trường ĐHKH năm 2018" 20.03.2018
4. Kế hoạch v/v tổ chức Ngày hội việc làm Trường đại học Khoa học 2018. 16.03.2018
5. Thông báo V/v cử sinh viên đi thực tập có lương tại Cổ phần đầu tư JEIL VINA. 16.03.2018
6. Quyết định v/v cho sinh viên Nông Tuấn Anh được thôi học. 14.03.2018
7. Quyết định v/v cho sinh viên Hoàng Thanh Đô được thôi học. 14.03.2018
8. Quyết định v/v cho sinh viên Vàng A Lộng được thôi học. 14.03.2018
9. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Thị Hằng tạm dừng tiến độ học tập. 14.03.2018
10. Quyết định v/v cho sinh viên Lê Văn Lộc tạm dừng tiến độ học tập. 14.03.2018
11. Quyết định v/v cho sinh viên Trần Thị Yến Linh tạm dừng tiến độ học tập. 14.03.2018
12. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên khóa 15. 09.03.2018
13. Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên. 09.03.2018
14. Công văn V/v cử sinh viên đi thực tập có lương tại Công ty TNHH Canon Việt Nam. 06.03.2018
15. Quyết định v/v điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. 02.03.2018
16. Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú. 06.02.2018
17. Thông báo về kế hoạch học tập môn GDQP và AN. 01.02.2018
18. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018 29.01.2018
19. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. 26.01.2018
20. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. 26.01.2018