Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú. 06.02.2018
2. Thông báo về kế hoạch học tập môn GDQP và AN. 01.02.2018
3. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018 29.01.2018
4. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. 26.01.2018
5. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. 26.01.2018
6. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018. 25.01.2018
7. Thông báo V/v hoàn thiện thông tin cá nhân sinh viên khóa 12. 19.01.2018
8. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2018 đối với sinh viên khóa 8,9,10 và 11 hệ chính quy. 19.01.2018
9. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK I năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14. 18.01.2018
10. Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. 18.01.2018
11. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018. 10.01.2018
12. Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 10.01.2018
13. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018. 10.01.2018
14. Thông báo v/v học lại môn học GDQP và AN. 02.01.2018
15. Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hành đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ I năm học 2017-2018. 22.12.2017
16. Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập. 06.12.2017
17. Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. 06.12.2017
18. Thông báo sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. 27.11.2017
19. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12,13 và 14 năm học 2016-2017. 16.11.2017
20. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12,13 và 14 học kỳ II năm học 2016-2017 16.11.2017