Quyết định v/v thành lập Tổ xây dựng đề án Tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động NCKH, CGCN trong các cơ sở GDĐH và GDNN giai đoạn 2017-2025

Đơn vị:
Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT
Ngày:
21.05.2018
Đã xem:
71 lần