Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề " Kỹ năng mềm trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học".

Đơn vị:
Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT
Ngày:
22.11.2017
Đã xem:
6987 lần