Hệ thống văn bản

Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017.

Đơn vị:
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Ngày:
22.11.2017
Đã xem:
310 lần