Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 29.01.2018
2. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018 Phòng Công tác HSSV 29.01.2018
3. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 26.01.2018
4. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm. Phòng Hành chính - Tổ chức 26.01.2018
5. Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật K4 hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.01.2018
6. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 26.01.2018
7. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 26.01.2018
8. Thông báo v/v tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đánh giá ngoài năm 2017. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 26.01.2018
9. Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 26.01.2018
10. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018. Phòng Công tác HSSV 25.01.2018
11. Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 25.01.2018
12. Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.01.2018
13. Quyết định ban hành Quy định công bố thông tin kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 25.01.2018
14. Thông báo V/v nhập liệu trực tuyến các công trình khoa học năm 2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 25.01.2018
15. Quyết định v/v thành lập Bộ môn Hóa phân tích - Công nghệ thuộc Khoa Hóa học, Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 23.01.2018
16. Thông báo V/v xin ý kiến cho bản quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường ĐHKH Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.01.2018
17. Thông báo V/v thực hiện Kế hoạch cập nhật minh chứng vào phần mềm. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 23.01.2018
18. Thông báo V/v hoàn thiện thông tin cá nhân sinh viên khóa 12. Phòng Công tác HSSV 19.01.2018
19. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2018 đối với sinh viên khóa 8,9,10 và 11 hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 19.01.2018
20. Quyết định v/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 18.01.2018