Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
4. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 12. Phòng Kế hoạch - Tài chính 09.05.2018
5. Thông báo V/v khai báo thông tin nội, ngoại trú học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên. Phòng Công tác HSSV 08.05.2018
6. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 05.05.2018
7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp K12. Phòng Đào tạo 05.05.2018
8. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn ban quản lý nội bộ đợt tháng 6 năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.05.2018
9. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học ngành Khoa học thư viện hình thức đào tạo VLVH. Phòng Công tác HSSV 05.05.2018
10. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người các khóa 12, 13, 14, 15. Phòng Công tác HSSV 05.05.2018
11. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 của cán bộ, giảng viên. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 03.05.2018
12. Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15 03.05.2018
13. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15 Phòng Công tác HSSV 03.05.2018
14. Công văn V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2018, hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 03.05.2018
15. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Phòng Đào tạo 03.05.2018
16. Thông báo V/v nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh và Tin học cho CBVC năm học 2017-2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 02.05.2018
17. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Phòng Đào tạo 27.04.2018
18. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII năm 2018. Phòng Công tác HSSV 24.04.2018
19. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi Học kỳ II, năm học 2017-2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 24.04.2018
20. Công văn V/v xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 24.04.2018