Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ GDĐT. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 06.03.2018
2. Thông báo V/v hỗ trợ tài liệu xây dựng Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát môi trường. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 06.03.2018
3. Công văn V/v cử sinh viên đi thực tập có lương tại Công ty TNHH Canon Việt Nam. Phòng Công tác HSSV 06.03.2018
4. Quyết định v/v điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. Phòng Công tác HSSV 02.03.2018
5. Kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện năm 2017. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 26.02.2018
6. Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.02.2018
7. Thông báo Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán và chương trình Gặp mặt đầu Xuân năm 2018 Phòng Hành chính - Tổ chức 09.02.2018
8. Thông báo v/v thực hiện kế hoạch đào tạo Phòng Đào tạo 09.02.2018
9. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018. Phòng Đào tạo 09.02.2018
10. Thông báo v/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 12,13,14 và 15 hệ đại học chính quy Phòng Đào tạo 09.02.2018
11. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 08.02.2018
12. Thông tư v/v tiếp tục tổ chức công tác thanh tra năm học và thực hiện Đề án tăng cường năng lực thanh tra Phòng Thanh tra - Pháp chế 08.02.2018
13. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ II - Năm học 2017-2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 06.02.2018
14. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 06.02.2018
15. Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú. Phòng Công tác HSSV 06.02.2018
16. Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 01.02.2018
17. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
18. Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh thuộc các hệ đào tạo năm 2018 của Trường ĐHKH. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
19. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
20. Thông báo về kế hoạch học tập môn GDQP và AN. Phòng Công tác HSSV 01.02.2018