Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017
2. Thông báo V/v ủy quyền điều hành giải quyết công việc. 06.09.2017
3. Thông báo V/v truy cập và góp ý Website tiếng Anh Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 06.09.2017
4. Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017
5. Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.09.2017
6. Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.09.2017
7. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 562015NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.09.2017
8. Công văn hướng dẫn thi nâng ngạch giảng viên của Bộ GDĐT Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.09.2017
9. Thông báo V/v xét duyệt cho SV K12 làm khóa luận tốt nghiệp. Phòng Đào tạo 31.08.2017
10. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác HSSV và giáo viên chủ nhiệm 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 31.08.2017
11. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 8 năm 2017. Phòng Đào tạo 31.08.2017
12. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 8 năm 2017. Phòng Đào tạo 31.08.2017
13. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 8 năm 2017. Phòng Đào tạo 31.08.2017
14. Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9 Phòng Hành chính - Tổ chức 28.08.2017
15. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2016-2017) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 25.08.2017
16. Thông báo kết quả họp xét chọn nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017 giới thiệu tham dự chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và Truyền hình trực tiếp " Thay lời tri ân" chào mừng 3 Phòng Hành chính - Tổ chức 25.08.2017
17. Thông báo V/v góp ý dự thảo: Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.08.2017
18. Thông báo V/v đề nghị khen thưởng nhân dịp 15 năm thành lập trường. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.08.2017
19. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 25.08.2017
20. Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.08.2017