Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán và chương trình Gặp mặt đầu Xuân năm 2018 09.02.2018
2. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 08.02.2018
3. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ II - Năm học 2017-2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 06.02.2018
4. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 06.02.2018
5. Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú. Phòng Công tác HSSV 06.02.2018
6. Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 01.02.2018
7. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
8. Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh thuộc các hệ đào tạo năm 2018 của Trường ĐHKH. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
9. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
10. Thông báo về kế hoạch học tập môn GDQP và AN. Phòng Công tác HSSV 01.02.2018
11. Thông báo v/v danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 29.01.2018
12. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018 Phòng Công tác HSSV 29.01.2018
13. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 26.01.2018
14. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm. Phòng Hành chính - Tổ chức 26.01.2018
15. Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật K4 hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.01.2018
16. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 26.01.2018
17. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 26.01.2018
18. Thông báo v/v tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đánh giá ngoài năm 2017. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 26.01.2018
19. Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 26.01.2018
20. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018. Phòng Công tác HSSV 25.01.2018