Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017.

Đơn vị:
Phòng Hành chính - Tổ chức
Ngày:
13.10.2017
Đã xem:
40 lần