Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

25.05.2018
13:00
Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Toán Ứng dụng
Còn 3 ngày 0 giờ 7 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Toán Ứng dụng

Phòng họp 2 + Phòng Hội thảo
26.05.2018
07:00
Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp (cả ngày)
Còn 3 ngày 18 giờ 7 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp (cả ngày)

Phòng Hội thảo + phòng họp 3
27.05.2018
07:00
Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
Còn 4 ngày 18 giờ 7 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp

Phòng hội thảo + phòng họp 3