Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

23.01.2018
14:00
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKH
Còn 0 ngày 9 giờ 30 phút nữa

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKH

Phòng họp 2
26.01.2018
15:00
Gặp mặt các Nghiên cứu sinh Trường ĐHKH
Còn 3 ngày 10 giờ 30 phút nữa

Gặp mặt các Nghiên cứu sinh Trường ĐHKH

Hội trường