Kết quả tìm kiếm:

Văn bản Ngày ban hành
Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017. 22/8/2017
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22/8/2017
Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành khoa học thư viện. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2A hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp liên thông K3 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành văn học. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 1 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK V GĐ 2 lớp ĐH K1 ngành công tác xã hội hệ VLVH. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK III GD 2 lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2B hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật. 22/8/2017
Thông báo điểm tổng kết HK III giai đoạn 2 lớp liên thông K2 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Văn học. 22/8/2017
Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2016-2017). 22/8/2017
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017. 17/08/2017
Thông báo V/v mời tham gia khóa tập huấn dự án INASP. 17/08/2017
Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ II năm học 2016-2017. 17/08/2017
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014 - 2016 17/08/2017
Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2016 17/08/2017
Danh sách hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH K11 17/08/2017
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học. 15/08/2017
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2017. 15/08/2017
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Khúc Thị Hương được quay trở lại học tập. 15/08/2017
Thông báo V/v vận dụng chế độ đặc thù trong tuyển sinh đối với các TS diện 3T. 15/08/2017
Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên. 15/08/2017
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15/08/2017
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học thư viện. 15/08/2017