Kết quả tìm kiếm:

Văn bản Ngày ban hành
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kỳ I năm học 2016-2017. 23/5/2017
Quyết định v/v cấp học bổng toàn khóa cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. 23/5/2017
Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 11 (2013-2017) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. 23/5/2017
Thông báo V/v kiểm tra, ra soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ đợt tháng 6 năm 2017. 19/5/2017
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên năm học 2016-2017. 15/5/2017
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 -2017 đợt 1 18/5/2017
Danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt 21 tháng 5 năm 2017 18/5/2017
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 21 tháng 5 năm 2017 (phần thi trắc nghiệm) 18/5/2017
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 21 tháng 5 năm 2017 (phần thi nghe nói) 18/5/2017
Danh sách kiểm tra kỹ năng nói ngoại ngữ đợt 21 tháng 5 năm 2017 18/5/2017
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt 21 tháng 5 năm 2017 18/5/2017
Thông báo V/v lập danh mục giáo trình tài liệu tham khảo cần bổ sung đợt 1 năm học 2017-2018. 17/5/2017
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2016-2017. 17/5/2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 2. 17/5/2017
Thông báo v/v thực hiện chấm công và xét thu nhập tăng thêm hàng tháng. 11/5/2017
Thông báo V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho hoạt động đánh giá SV tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017. 16/5/2017
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 2. 16/5/2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 13 HK II năm học 2016-2017. 16/5/2017
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 2. 11/5/2017
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 3 (áp dụng từ 13.5.2017). 11/5/2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi HK IV năm học 2016-2017 lớp Luật Hà Giang. 11/5/2017
Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp Đại học Khóa 2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019). 11/5/2017
Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019) 11/5/2017
Thông báo thời khóa biểu HK IX lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện (Khóa học 2013-2017) 11/5/2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 13,14 và lịch thi cải thiện đợt 1 HK II năm học 2016-2017. 10/05/2017
Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK II năm học 2016-2017 cho SV hệ chính quy các khóa 11,12,13,14. 10/05/2017
Quyết định v/v đồng ý cho SV Chử Song Kim Ngân được quay trở lại học tập. 10/05/2017
Quyết định v/v ủy quyền ký hồ sơ đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học. 10/05/2017
Quyết định v/v chi thưởng bổ sung cho giảng viên hướng dẫn và SV thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng "sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016. 09/05/2017
Quyết định v/v chi học bổng năm 2016, 2017 đối với Lưu học sinh Trung Quốc (diện Học bổng tỉnh Lạng Sơn). 09/05/2017