Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K1 ngành Khoa học Quản lý - Hệ VLVH. Lịch học 15.01.2018
2. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K2 ngành Công tác xã hội - Hệ VLVH. Lịch học 05.01.2018
3. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2014 - 2019 Kết quả học tập 05.01.2018
4. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 Kết quả học tập 05.01.2018
5. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1A hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 Kết quả học tập 05.01.2018
6. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K1B hệ VLVH ngành Luật khóa học 2014 - 2019 Kết quả học tập 05.01.2018
7. Điểm tổng kết học kỳ I lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Luật khóa học 2017 - 2021 Kết quả học tập 05.01.2018
8. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Luật khóa học 2014 - 2019 Lịch học 05.01.2018
9. Điểm tổng kết học kỳ VI GĐ 2 lớp đại học K1 hệ VLVH ngành CTXH khóa học 2013 - 2018 Kết quả học tập 05.01.2018
10. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019) Lịch học 22.12.2017
11. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019) Lịch học 22.12.2017
12. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K3 ngành Luật - hệ VLVH Lịch học 22.12.2017
13. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Luật. Lịch học 22.12.2017
14. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp ĐH K4 ngành Luật - Hệ VLVH Lịch học 15.12.2017
15. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp ĐH K2 ngành Luật - Hệ VLVH Lịch học 15.12.2017
16. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K3 ngành Công tác xã hội hệ VLVH. Lịch học 15.12.2017
17. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K2A ngành CTXH hệ VLVH. Lịch học 15.12.2017
18. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K2B ngành CTXH hệ VLVH Lịch học 15.12.2017
19. Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Luật. Lịch học 11.12.2017
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật. Thông báo 08.12.2017