Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Lịch thi 03.05.2018
2. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Lịch thi 27.04.2018
3. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 Thông báo 23.04.2018
4. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 Lịch thi 17.04.2018
5. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 Lịch thi 17.04.2018
6. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 Lịch thi 17.04.2018
7. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Lịch thi 17.04.2018
8. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018. Kết quả học tập 05.04.2018
9. Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018) Thông báo 27.03.2018
10. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Lịch thi 21.03.2018
11. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 Lịch thi 21.03.2018
12. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 Lịch thi 21.03.2018
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Lịch thi 21.03.2018
14. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy Thông báo 15.03.2018
15. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2017 - 2018 Lịch thi 06.03.2018
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2017 - 2018 Lịch thi 04.03.2018
17. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018. Thông báo 09.02.2018
18. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. Thông báo 18.01.2018
19. Thông báo V/v tổ chức học bù nghỉ tết dương lịch năm 2018. Lịch học 28.12.2017
20. Thông báo V/v mở các lớp học lại, học cải thiện. Thông báo 25.12.2017