Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. Thông báo 18.01.2018
2. Thông báo V/v tổ chức học bù nghỉ tết dương lịch năm 2018. Lịch học 28.12.2017
3. Thông báo V/v mở các lớp học lại, học cải thiện. Thông báo 25.12.2017
4. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2017-2018. Lịch học 22.12.2017
5. Thông báo v/v mở các lớp học lại, học cải thiện Thông báo 21.12.2017
6. Thông báo điều chỉnh lịch thi HK I năm học 2017-2018 khóa 15. Lịch thi 15.12.2017
7. V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU. Thông báo 14.12.2017
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 15 Lịch thi 14.12.2017
9. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 14 Lịch học 07.12.2017
10. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 12 Lịch học 07.12.2017
11. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 13 Lịch học 07.12.2017
12. Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 12 HK I năm học 2017-2018. Lịch thi 04.12.2017
13. Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 13 HK I năm học 2017-2018. Lịch thi 30.11.2017
14. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK I năm học 2017-2018 khoá 15. Lịch thi 28.11.2017
15. Thông báo điều chỉnh lịch thi thi khóa 13,14 HK I năm học 2017-2018. Lịch thi 16.11.2017
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 14. Lịch thi 03.11.2017
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 12. Lịch thi 03.11.2017
18. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 13. Lịch thi 03.11.2017
19. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2017. Kết quả học tập 31.10.2017
20. Tổng hợp DS sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 - Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017 Thông báo 14.10.2017