Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K3HN hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
2. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II giai đoạn 2 lớp K4HG hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
3. Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp CDTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
4. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp TCTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
5. Thông báo thời khóa biểu học kỳ lớp k2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
6. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IX lớp ĐH K2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật ( khóa học 2014 - 2019). Liên thông Lịch học 22.05.2018
7. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VIII lớp ĐH K 1 A hệ VLVH ngành Luật. Vừa làm vừa học Lịch học 22.05.2018
8. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. Vừa làm vừa học Lịch học 22.05.2018
9. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 A hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật. Liên thông Lịch học 22.05.2018
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 15.05.2018
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 15.05.2018
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 15.05.2018
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 15.05.2018
14. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Đại học chính quy Lịch thi 03.05.2018
15. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Đại học chính quy Lịch thi 27.04.2018
16. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 Đại học chính quy Thông báo 23.04.2018
17. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. Liên thông Thông báo 20.04.2018
18. Thông báo tuyển sinh năm 2018. Liên thông Thông báo 18.04.2018
19. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 17.04.2018
20. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 17.04.2018