Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điều chỉnh lịch thi thi khóa 13,14 HK I năm học 2017-2018. Đại học chính quy Lịch thi 16.11.2017
2. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện. Liên thông Lịch học 07.11.2017
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 14. Đại học chính quy Lịch thi 03.11.2017
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 12. Đại học chính quy Lịch thi 03.11.2017
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 13. Đại học chính quy Lịch thi 03.11.2017
6. Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội. Vừa làm vừa học Lịch học 03.11.2017
7. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K1 ngành Luật - Hệ VLVH. Vừa làm vừa học Lịch học 31.10.2017
8. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2017. Đại học chính quy Kết quả học tập 31.10.2017
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2017. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 31.10.2017
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. Liên thông Thông báo 27.10.2017
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. Liên thông Thông báo 27.10.2017
12. Thông báo điểm tổng kết HK I lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 24.10.2017
13. Thông báo lịch thi HK V năm học 2017-2018 lớp Luật Hà Giang. Vừa làm vừa học Lịch thi 16.10.2017
14. Tổng hợp DS sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 - Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017 Đại học chính quy Thông báo 14.10.2017
15. Thông báo điểm tổng kết HK V lớp Đại học K1A hệ VLVH ngành Luật. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 06.10.2017
16. Thông báo điểm đổng tổng kết HK III lớp liên thông K3 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Kết quả học tập 06.10.2017
17. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KHTV. Liên thông Kết quả học tập 06.10.2017
18. Thông báo điểm tổng kết HK II GĐ2 lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Kết quả học tập 06.10.2017
19. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 06.10.2017
20. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. Liên thông Kết quả học tập 06.10.2017